История становления ,развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в донецком политехнический вузе

История становления ,развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в донецком политехнический вузе

История становления ,развития и достижений системы высшего шахтостроительного образования в донецком политехнический вузе - Шевцов Н.Р.

Випускники більшою частиною працюють за
спеціальністю. Вони мають достатній творчий потенціал і вміють поводитись із
співробітниками та керувати людьми.
На думку самих випускників, вони підготовлені
достатньо добре для самостійної роботи за спеціальністю. Деякі труднощі
викликають у ви­пускників у початковий період особисті стосунки в трудовому
колективі. Для поліпшення якості підготовки фахівців, з погляду випускників,
необхідно в першу чергу збільшити обсяг виробничих практик за рахунок зменшення
обсягу суспільно-політичних дисциплін.